Over ons

Over ons

Monumentenwacht Limburg is een provinciale organisatie met het doel om monumentale gebouwen in Limburg te behouden voor toekomstige generaties. We ondersteunen en adviseren eigenaren over onderhoud en restauratie van hun monument. We ontzorgen in het onderhoud van monumentale eigendommen. Om de onderhoudsbehoefte van uw gebouw te bepalen voeren we bouwkundige inspecties uit. Met de uitkomst van de inspectie geven we bouwkundig en financieel advies en begeleiden we onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale gebouwen.

Kortom: onderhoudszorg van opname tot oplevering. Voor alle onderhoudsvraagstukken voor monumentale gebouwen in Limburg kunt u bij ons team van bouwkundige monumentenwachters terecht.

Onze aanpak

Het werkgebied van Monumentenwacht Limburg ligt in de hele provincie Limburg. Bij veel Limburgse monumenten komen wij al jaren over de vloer en kennen zo pand en klant. Aan de keukentafel bespreken we onze bevindingen en adviezen en hoe u daar het beste mee kunt omgaan, ook bij het vinden van een geschikte aannemer. Wij vinden het belangrijk om een duurzame relatie met het gebouw en de eigenaar op te bouwen, want onze adviezen zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en onderling vertrouwen: ook een volgende keer willen wij graag weer bij u aan de keukentafel aanschuiven om ons werk te doen. Onze organisatie is deskundig, onafhankelijk en onpartijdig: onze adviezen zijn goud waard, maar u betaalt geen eurocent teveel.

Medewerkers

Het team van Monumentenwacht Limburg bestaat uit negen bouwkundig adviseurs, één specialist historische interieurs en drie medewerkers voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Monumentenwacht Limburg wordt geleid door directeur-bestuurder Peter Thissen.

Bijzonder kantoor

Ons kantoor is gevestigd in het kantoorpand gelegen aan de Sint Pieterskade 26 C01 te Maastricht, tegenover het Provinciehuis. Hier heten we u van harte welkom om eens kennis te maken met onze medewerkers en luisteren we graag naar het verhaal van uw monumenten om samen te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Missie en doelstelling

Monumentenwacht is een erfgoedorganisatie die zich richt op het duurzaam behoud van monumenten door het ondersteunen en adviseren van eigenaren over onderhoud en restauratie van hun monument. In de provincies is het de enige uitvoerende organisatie voor monumentenzorg die onpartijdig en onafhankelijk is in haar dienstverlening en advisering. Die onpartijdigheid en onafhankelijkheid vormen meteen ook de kern van het bestaansrecht van de in 1973 door de rijksoverheid in het leven geroepen organisatie.

Deskundig Betrouwbaar Onafhankelijk

U als monumenteigenaar bent het beste geholpen met een deskundig advies van een ongebonden organisatie zonder winstoogmerk. In de provincie is Monumentenwacht Limburg de enige uitvoerende organisatie voor monumentenzorg die onpartijdig en onafhankelijk is in haar dienstverlening en advisering. Wij leggen graag onze deskundigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid aan de basis van uw inspanningen en werkzaamheden aan uw monument.

 

Wanneer onze wachters bij u langskomen vertellen zij u wat er minimaal aan onderhoud moet gebeuren. Ons advies is gebaseerd op de behoefte van uw monument: deskundig én onafhankelijk. Wat u vervolgens doet met dat advies is aan u. Maar u kunt ervan op aan dat onze aanbevelingen voor bouwkundige ingrepen altijd sober en doelmatig zijn; wij zullen niet snel adviseren om een constructie, dak of gevel geheel te vernieuwen. Marktpartijen, die belang hebben bij meer verregaande ingrepen, hebben daar nogal eens een andere kijk op. En dat is natuurlijk – en letterlijk – niet voor niets!

Veel gestelde vragen

ANBI en jaarverslag

U leest hier meer over: ANBI en jaarverslag.

Wettelijk kader en rechtspositie

De wettelijke grondslag voor deze status is de Erfgoedwet, die de Monumentenwet uit 1988 vervangt. Onroerende goederen die op grond van deze wet worden beschermd, worden rijksmonumenten genoemd. De wettelijke bepalingen gelden voor alle gebouwen met de status van rijksmonument, waarbij geen onderscheid naar eigenaar wordt gemaakt. Op basis van een typering (kerk, kasteel, molen, boerderij, woonhuis etc.) worden verschillende onderhouds-, restauratie-, en duurzaamheidssubsidies beschikbaar gesteld. Namens het ministerie van OCW is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort verantwoordelijk voor de uitvoering van de Erfgoedwet.

Monumentenzorg is een van de zeven kerntaken van de provincies. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Limburg zijn de eerstverantwoordelijken voor verstrekking van subsidies voor  restauratie van rijksmonumenten. Om de onderhoudsbehoefte en de noodzaak van de voorgenomen restauratiewerkzaamheden objectief te bepalen, is de aanvrager verplicht een inspectierapport van Monumentenwacht te overleggen.

Raad van Toezicht

U leest hier meer over: Raad van Toezicht.

Onze partners

U leest hier meer over:Partners.