ANBI

ANBI

Monumentenwacht Limburg is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat zowel de organisatie als particulieren die aan de organisatie schenken, kunnen profiteren van belastingvoordelen. De erkenning wordt verleend door de Nederlandse Staat in de hoedanigheid van de Belastingdienst.

Om voor de ANBI-status in aanmerking te komen, moet een instelling aan tal van voorwaarden voldoen. Zo moet minstens 90% van de inspanningen ten goede komen aan het algemeen nut (‘een goed doel’), moet er gewerkt worden zonder winstoogmerk en moet een eventueel overschot aan inkomsten worden ingezet voor het goede doel. Bestuurders mogen geen buitensporige vergoedingen ontvangen en de administratie dient op orde te zijn. Door deze en andere bepalingen is de ANBI-status meer dan een fiscale kwalificatie; erkenning als ANBI is een sterke aanwijzing dat een organisatie betrouwbaar is en haar taken op integere wijze uitvoert.

Voor onder anderen belastingbetalers en donateurs is het van belang inzicht te hebben in het functioneren van een ANBI. Zij weten dan bijvoorbeeld:

  • of de doelstellingen van de organisatie passen bij hun wensen en overtuiging;
  • wat de ANBI heeft bereikt en nog wil bereiken;
  • waarom de organisatie steun verdient.

Om aan alle belanghebbenden maximale duidelijkheid en openheid te verschaffen, is een ANBI wettelijk verplicht een aantal gegevens en documenten via internet openbaar te maken (dit staat in de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994). In dit document vindt u alle actuele gegevens, het jaarprogramma (beleidsplan) 2023 en de jaarrekening 2022.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over het hoe en waarom van de ANBI-erkenning is te vinden op onder meer:
www.anbi.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemeen_nut_beogende_instelling