nieuws
woensdag 06.07.2016
Nieuwe inventarisatie molenbiotopen De directe omgeving van de veertig Limburgse windmolens is vorig jaar onderzocht op de aanwezigheid van bebouwing en begroeiing. De resultaten van deze inventarisatie zijn nu in te zien en .....
Lees verder »
dinsdag 19.04.2016
Monumentenwacht ondertekent Sociaal Verbond Op woensdag 13 april hebben dertien organisaties op sociaal-cultureel gebied en de Provincie Limburg het convenant Sociaal Verbond Limburg ondertekend. Daaronder ook Monumentenwacht Limburg. De deelnemende partijen gaan in de .....
Lees verder »
dinsdag 19.04.2016
Monumentenwacht kan ook monumentale kunst documenteren Gebouwen met een belangrijke (publieks)functie zijn vaak voorzien van toegepaste kunst. Denk bijvoorbeeld aan beeldhouwwerken, reliŽfs, muurschilderingen, mozaÔeken, tegeltableaus en glaskunst (glas-in-loodramen). In veel gevallen zijn deze verfraaiingen, letterlijk en .....
Lees verder »
maandag 20.04.2015
Geslaagde Restauratiebeurs Op 16, 17 en 18 april werd in de Brabanthallen in Den Bosch de Restauratiebeurs gehouden. Met bijna achtduizend bezoekers en zoín vijfhonderd bedrijven en organisaties die zich presenteerden, mag .....
Lees verder »
maandag 09.03.2015
Nieuw aanbod Glas-in-looddepot Het aanbod van Glas-in-lood Depot Limburg (GDL) is onlangs uitgebreid met zeven grote glas-in-loodvensters en een aantal kleinere exemplaren. De grote vensters zijn afkomstig uit het voormalige klooster Sint Joseph .....
Lees verder »

Home

Welkom op de website van Stichting Monumentenwacht Limburg!

Op deze site vindt u informatie over de vele activiteiten en diensten van Monumentenwacht Limburg. De site wordt regelmatig uitgebreid, in het bijzonder met praktische informatie voor onze abonnees. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Stuur dan een e-mail naar info@monumentenwachtlimburg.nl. Meer adresgegevens vindt u onder de knop Contact, rechtsboven in de menubalk.


Wat doet Monumentenwacht Limburg?

Het doel van onze organisatie is om door het stimuleren van doeltreffend onderhoud bij te dragen aan de instandhouding van het Limburgse monumentenbestand. Om dit doel te bereiken, inspecteren onze monumentenwachters regelmatig alle aangemelde objecten. Daarbij verrichten zij ook kleinschalig herstel- en onderhoudswerk. Bovendien geven zij, in de vorm van een overzichtelijke rapportage, een beeld van de bouwtechnische staat, met gerichte adviezen voor onderhoud op de korte en langere termijn.

Als eigenaar of beheerder van een erkend monument bent u bij ons aan het goede adres voor deskundige en onafhankelijke advisering voor een verantwoorde en efficiŽnte instandhouding van uw kostbare bezit. Omdat de Provincie Limburg onze organisatie financieel ondersteunt, kunnen wij de reguliere inspecties bij provinciale en rijksmonumenten uitvoeren tegen een gereduceerd tarief.

Op verzoek verlenen wij ook aanvullende diensten, zoals het opstellen van werkomschrijvingen en onderhoudsplannen, het beoordelen van offertes en het begeleiden van onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast kunnen wij u behulpzaam zijn bij het opstellen van een periodiek instandhoudingsplan, dat noodzakelijk is voor het aanvragen van fiscale aftrek of instandhoudingssubsidie. Voor deze activiteiten wordt een kostendekkend, marktconform tarief berekend.

Verder zetten wij ons op projectbasis in voor het behoud van cultureel erfgoed in brede zin.

Op deze website leest u alles over ons reguliere inspectiewerk, over onze aanvullende dienstverlening, over speciale projecten en over actuele onderwerpen op monumentengebied. Natuurlijk kunt u ook onze tarieven vinden. Wilt u voor uw pand een abonnement afsluiten? Print dan het aanmeldingsformulier en stuur ons dit ingevuld en ondertekend toe.
 


    Tien goede redenen

    om lid te zijn van Monumentenwacht Limburg:

  1. Uw pand wordt jaarlijks of tweejaarlijks geÔnspecteerd op (aankomende) gebreken.
  2. Tijdens de inspectie worden kleine gebreken, zoals een gebroken dakpan of een afgegleden lei, direct verholpen.
  3. Daarnaast worden eenvoudige, maar essentiŽle onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het schoonmaken van (verstopte) goten en afvoeren.
  4. Door deze werkzaamheden wordt ernstige gevolgschade met hoge herstelkosten voorkomen.
  5. U ontvangt een overzichtelijk rapport dat nauwkeurig de onderhoudstoestand van uw monument weergeeft.
  6. Het rapport bevat ook praktische adviezen voor een doelmatige aanpak van het onderhoud.
  7. Het inspectierapport van Monumentenwacht Limburg kan dienen als ondersteuning voor subsidieaanvragen of fiscale aftrek.
  8. Met Monumentenwacht Limburg beschikt u steeds over een onafhankelijke adviseur voor de meest uiteenlopende vragen op het gebied van monumentenonderhoud.
  9. Omdat de Provincie Limburg onze organisatie financieel ondersteunt, profiteert u bij de reguliere inspectie van een rijksmonument van een aanzienlijke kostenreductie.
  10. U ontvangt gratis onze nieuwsbrieven en via deze website krijgt u toegang tot steeds meer praktische informatie over doeltreffend monumentenonderhoud.

 

  

powered by DICO © 2006-2016 DigiBit