Lid worden

Van inspectie tot advies

Er zitten veel voordelen aan lid zijn bij een Monumentenwacht. Wanneer u lid bent bij een van de provinciale Monumentenwachten bent u verzekerd van één- of tweejaarlijkse inspectie van uw monumenten. Op onze tarievenlijst staan de urentarieven vermeld. Wilt u een indicatie van de noodzakelijke onderhoudskosten of een bouwkundige inspectie? Neemt u dan contact met ons op via info@monumentenwachtlimburg.nl Monumentenwacht maakt graag voor u een (preventief) onderhoudsplan met kostenraming. Het inspectierapport kunt u gebruiken voor subsidieaanvragen. Kleine herstelwerkzaamheden voeren we meteen uit. Ook heeft u een aanspreekpunt over zaken als subsidies, onderhoudsplannen en energiebesparing.

De voordelen van een lidmaatschap

Leden van Monumentenwacht Limburg kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van onze diensten. De kosten van een lidmaatschap staan vermeld op onze tarievenlijst. U bent dan verzekerd van:

 • (Twee)jaarlijks een conditiemeting van uw pand;
 • Kleine herstelwerkzaamheden tijdens de inspectie;
 • Snel antwoord op uw vragen: wij kennen klant en uw pand;
 • Informatie over financieringsmogelijkheden;
 • Adviezen over preventief onderhoud aan uw pand.

Exclusief voor monumenteigenaren

Een lidmaatschap van de Monumentenwacht is exclusief voor monumenteigenaren. Het doel van Monumentenwacht Limburg is het in stand houden van monumenten. Daar kunnen we u als monumenteigenaar in ontzorgen. Het advies van de Monumentenwacht en regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat uw monument langer in goede staat blijft. Zo bespaart u op lange termijn kosten.

Meer informatie aanvragen.

Veel gestelde vragen

Voor wie is een lidmaatschap van de Monumentenwacht bedoeld?

Een lidmaatschap van de Monumentenwacht is exclusief voor monumenteigenaren. U kunt ons inschakelen als u eigenaar bent van een rijksmonument, provinciaal monument, gemeentelijk monument of object met cultuurhistorische waarde (gebouw, molen, bakhuisje, groen, archeologie, e.d.).

Hoe word ik lid van de Monumentenwacht?

Op deze pagina vindt u meer informatie over een lidmaatschap van Monumentenwacht Limburg. Ook kunt u op deze pagina lid worden van de Monumentenwacht.

Wat kost het lidmaatschap van Monumentenwacht?

Een lidmaatschap bij Monumentenwacht Limburg kost € 55,- per jaar in 2022. Met een lidmaatschap bent u verzekerd van één- of tweejaarlijkse inspectie van uw monumenten. Bekijkt u onze tarievenlijst voor het uurtarief van deze inspectie. U ontvangt een inspectierapport met deskundige en preventieve onderhoudsadviezen met kosten raming. Het inspectierapport kunt u gebruiken voor subsidieaanvragen. Kleine herstelwerkzaamheden voeren we meteen uit. Ook heeft u een aanspreekpunt over zaken als subsidies, onderhoudsplannen en energiebesparing.

Wanneer kan ik gebruikmaken van een gereduceerd tarief?

Leden van Monumentenwacht Limburg kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van onze diensten. De kosten van een lidmaatschap staan vermeld op onze tarievenlijst. U bent dan verzekerd van:

 • (Twee)jaarlijks een conditiemeting van uw pand;
 • Kleine herstelwerkzaamheden tijdens de inspectie;
 • Snel antwoord op uw vragen: wij kennen klant en uw pand;
 • Informatie over financieringsmogelijkheden;
 • Adviezen over preventief onderhoud aan uw pand.
Waarom kunnen jullie gereduceerde tarieven aanbieden?

Leden van Monumentenwacht Limburg kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van onze diensten. Een lidmaatschap kost € 55,- per jaar. U bent dan verzekerd van:

 • (Twee)jaarlijks een conditiemeting van uw pand;
 • Kleine herstelwerkzaamheden tijdens de inspectie;
 • Snel antwoord op uw vragen: wij kennen klant en uw pand;
 • Informatie over financieringsmogelijkheden;
 • Adviezen over preventief onderhoud aan uw pand.
Waarom kunnen jullie gereduceerde tarieven aanbieden?

De provinciale subsidie aan Monumentenwacht vindt zijn grondslag in de behoefte van Rijk, Provincie en gemeenten aan een onafhankelijke organisatie met bouwkundige en bouwhistorische kennis en kunde om de staat van een monument te kunnen beoordelen, onderhouds- en restauratieplannen te toetsen, de kwaliteit van het opgeleverde restauratiewerk te keuren en eigenaren te stimuleren om tot onderhoudsmaatregelen over te gaan. De inspanningen van Monumentenwacht zijn erop gericht om verval en teloorgang van monumentale waarden te verhinderen en onnodig dure restauraties te voorkomen.

Om het werk van Monumentenwacht mogelijk te maken, verstrekken de provincies een exploitatiesubsidie die onder meer wordt aangewend om abonnementhouders in staat te stellen tegen een aantrekkelijk tarief inspecties te laten uitvoeren. De uurtarieven staan vermeld op onze tarievenlijst. De Belastingdienst merkt Monumentenwacht aan als een sociaal-culturele instelling, waardoor de reguliere inspectiewerkzaamheden niet BTW-plichtig zijn. De BTW vrijstelling geldt niet voor de aanvullende diensten (opstellen onderhoudsplannen, werkbeschrijvingen etc.).

Kan ik ook gebruikmaken van de diensten van de Monumentenwacht als ik geen lid ben?

Natuurlijk. U betaalt dan wel een hoger tarief. Op de lange termijn is een lidmaatschap voordeliger. Bovendien blijft het onderhoud van uw pand gewaarborgd.

Kan ik de Monumentenwacht ook op proef laten komen of moet ik meteen lid worden?

U kunt eerst een intakegesprek aanvragen. Zo kunt u kennismaken met onze organisatie. Aan een intakegesprek zijn geen kosten verbonden. Ja, ik wil graag een intakegesprek plannen.

Ik heb net een monument gekocht. Ben ik verplicht om lid te worden van de Monumentenwacht?

Nee. Dat bepaalt u zelf. Als u subsidies wilt aanvragen, is een inspectierapport van een onafhankelijke deskundige vaak een vereiste. Ook staat er in de Erfgoedwet dat u uw pand niet het noodzakelijke onderhoud mag onthouden. Wij helpen u erbij om te bepalen wat ‘noodzakelijk’ is, en wat kan wachten.