Medewerkers

Medewerkers

Hierna volgt een overzicht van alle medewerkers die bij Monumentenwacht Limburg in dienst zijn. Met daarbij een korte beschrijving van hun achtergrond/opleiding, hun voornaamste activiteiten en eventueel een persoonlijke noot.

Onze monumentenwachters zijn goed geschoolde, ervaren vaklieden. De meesten hebben een middelbare beroepsopleiding gevolgd (tot bijvoorbeeld timmerman, metselaar of loodgieter) en daarnaast een restauratieopleiding. Sommigen hebben zich gespecialiseerd in bepaalde onderdelen hiervan, zoals molens, of bepaalde materialen, zoals natuursteen. De belangrijkste kwaliteit van onze inspecteurs is hun kennis van historische bouwtechnieken en materialen en hun ruime ervaring met het juiste onderhoud en herstel hiervan.
Alle monumentenwachters zijn in het bezit van het VCA-certificaat: zij voldoen aan de eisen van de Veiligheids-, Gezondheids- en Milieu-Checklist Aannemers. Dit betekent dat zij tijdens het werk voldoende rekening houden met hun eigen veiligheid en gezondheid én die van anderen, en dat zij er alles aan doen om ongevallen te voorkomen.

Aryan Klein, directeur-bestuurder

Bij het International Boatbuilding Training College, (IBTC) Lowestoft, Groot-Brittannië heeft Aryan de opleiding voor traditionele jacht- en botenbouw/ontwerp gevolgd. Na verschillende andere werkzaamheden is Aryan daarna gestart bij de Bataviawerf in Lelystad. Hier was men begonnen met de reconstructie van het 17e-eeuws VOC Retourschip ‘Batavia’ (1628). Daarna is Aryan begonnen als leermeester historische scheepsbouw in opleiding. Als leermeester heeft hij vele tientallen leerlingen opgeleid als (scheeps)timmerman, dit altijd in combinatie met de bouw van de Batavia en ambachtelijk historisch onderzoek naar met name de afbouw en inrichting van 17e -eeuwse Hollandse schepen in samenwerking met historisch en maritieme archeologen.  In aanvulling op de taken van leermeester, ook actief op het gebied van projectmanagement, zoals b.v. de coördinatie van de te waterzetting van de Batavia in 1995. Begin 1998 is Aryan toegetreden tot het managementteam van de Bataviawerf. Vanaf mei 2002 tot 2012 heeft Aryan als hoofd bouw gewerkt waarbij hij verantwoordelijk was voor alle bouw- en onderhoudsactiviteiten.

Vanaf april 2012 is Aryan betrokken geweest bij Slot Schaesberg. Gestart als gemeentelijk projectleider, met als taak het initiëren en uitvoeren van de z.g. pioniersfase van het project, ‘Eerherstel Landgoed Kasteel Schaesberg’. De opdracht was om een verlaten en (sociaal) onveilig terrein met de instabiele restanten van het renaissance Kasteel Schaesberg (Rijksmonument, 1571), te transformeren tot een publiekstoegankelijk terrein. Flink onderdeel van de vele benodigde procedures en onderzoeken, was een bestemmingsplanwijziging, i.s.m. gemeente Landgraaf. Vanaf 2014 werden deze werkzaamheden ondergebracht in Stichting Landgoed Slot Schaesberg, welke is opgericht door de gemeente Landgraaf en BOEi uit Amersfoort. Vanaf dat moment heeft Aryan als projectdirecteur gewerkt in samenwerking met vele vrijwilligers en mensen en met afstand tot de arbeidsmarkt.

In februari 2024 is Aryan in dienst gekomen als directeur-bestuurder van Monumentenwacht Limburg.

Peter Thissen, directeur - bestuurder

Peter Thissen is aangesteld als directeur – bestuurder door de Raad van Toezicht per 1 januari 2023 en zal deze functie uitoefenen tot 1 januari 2024.

Kirsten Akkermans, adjunct directeur / hoofd bedrijfsvoering

Draagt zorg voor het reilen en zeilen van deze prachtige organisatie na het overlijden van directeur-bestuurder, Armand Opreij. Zorgt  ervoor dat de dagelijkse bedrijfsvoering effectief en efficiënt verloopt, zodat onze monumentwachters zich kunnen focussen op bouwkundige inspecties en onderhoud van onze Limburgse monumenten. Regelt op kantoor de coördinatie en werkplanning van de monumentenwachters, de klant- en financiële administratie en de website. Dit alles om ervoor zorg te dragen dat we de monumenteigenaar een totaalpakket kunnen bieden: hem begeleiden van probleem naar oplossing, van inspectie naar uitvoering.

Is in dienst sinds juli 2021. Werkte daarvoor in het onderwijs en heeft verschillende functies bekleed. Volgde na de opleiding tot Management Assistent bij Schoevers, Technische Bedrijfskunde en masteropleiding Educational Needs, specialisatie begeleiding.

Rachelle van de Veerdonk - Koenen, bureausecretaresse

Is uw eerste aanspreekpunt aan de telefoon en zorgt voor de ondersteuning op kantoor. Verwerkt de klant- en financiële administratie en biedt secretariële ondersteuning daar waar nodig.

In dienst sinds augustus 2022, heeft veel ervaring opgedaan op de verschillende gebieden (financieel, administratief en secretarieel) bij een aantal werkgevers.

Math Beeren, monumentenwachter en adviseur

Opgeleid tot timmerman, maar werkte tien jaar lang voornamelijk als leidekker en zinkwerker. Sinds 1989 in dienst bij Monumentenwacht. Een van de drie abseilers en molenspecialist. Speciale taken: indelen van de inspecties; toezien op de naleving van arbo- en veiligheidsregels; instrueren van beginnende inspecteurs over arbo-zaken; inkopen van arbo- en veiligheidsartikelen. Gaat fluitend naar het werk, want ‘is een beetje gek van monumenten.’ Grootste kick: samen met eigenaren of beheerders de beste oplossingen bedenken voor de instandhouding van monumenten. In zijn vrije tijd vrijwillig molenaar op standerdmolen Sint Jan in Stramproy.

Ruud op den Camp, monumentenwachter

Voltooide de opleiding Bouwkunde en heeft vakdiploma Aannemer behaald. Heeft ervaring opgedaan als voorman timmerman / uitvoerder. Maakt na 16 jaar ervaring in de bouwwereld in 2022 de overstap naar Monumentenwacht Limburg.

Jan Kuppens, monumentenwachter

Naast de bouwkundige inspecties aan monumenten, actief als solo-inspecteur voor speciale (monitoring)projecten, onder meer op het gebied van kunstwerken, kruisen en kapellen, archeologie en begraafplaatsen. In dienst sinds 2001. Van huis uit timmerman-metselaar, en deed bij vorige werkgevers veel ervaring op als leidekker en betonreparateur. Brede interesse en grote flexibiliteit. Zet zich zonder reserves in voor het behoud van alle soorten gebouwd erfgoed. Een van de drie abseilers. In de vrije tijd een fervent wandelaar en natuurliefhebber.

Stefan Lemmens, monumentenwachter

Opgeleid als timmerman met een vervolgopleiding voor meubelmaker in Maaseik en daarna bij een drietal werkgevers als interieurbouwer gewerkt voor het vervaardigen van meubels en het aansturen van het werk- en productieproces.

Voert bouwtechnische inspecties uit van fundering tot nok, adviseert eigenaren over onderhoud aan hun pand, verricht kleine herstelwerkzaamheden en begeleidt desgewenst bij uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

Noël Liégeois, monumentenwachter

Voltooide de mts bouwkunde en deed aansluitend diverse kortlopende (bouw)opleidingen. Werkte 15 jaar als opzichter voor een woningbouwvereniging. Sinds 2000 in dienst bij Monumentenwacht. Volgde tussen 2001 en 2003 de mbo-opleiding tot restauratiemedewerker in Den Bosch. Voert het reguliere inspectie- en rapportagewerk voornamelijk uit in en om de monumentenstad Maastricht.  Het leukste van het werk: de afwisseling en het werken in bijzondere omgevingen.

Alan Vrancken, adviseur

Ontwikkelde al tijdens zijn opleiding tot werkplaatstimmerman een voorkeur voor het restauratievak: met goed gereedschap, hoogwaardige materialen en kennis van zaken de klassieke houtconstructies vervaardigen. Maakte na 18 jaar (timmer)werk in de bouw- en restauratiesector in 2008 de overstap naar Monumentenwacht. Sindsdien met veel ambitie bezig zijn kennis van de historische bouwtechniek en de monumentensector te verbreden en te verdiepen. Volgde hiertoe onder meer de opleiding tot restauratiemedewerker in Den Bosch. Gespecialiseerd in het werken met de hoogwerker.

Hugo Vorselen, monumentenwachter

Heeft ervaring in alle voorkomende werkzaamheden op de bouwplaats op het gebied van nieuwbouw en renovatiebouw met expertise op (complexe / monumentale) metselwerken. Hij is sinds november 2023 in dienst van Monumentenwacht Limburg.