Directeur-bestuurder

zondag 23 juni 2024

De Raad van Toezicht van Stichting Monumentenwacht Limburg is blij dat we, na een zorgvuldige procedure, bekend kunnen maken dat Aryan Klein vanaf 1 februari de functie van directeur-bestuurder invult.

Nieuwe rol
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering, stakeholdermanagement, dienstverleningsconcepten en innovaties op het gebied van verduurzaming, digitalisering en standaardisatie. Daarmee willen we een steeds hoger niveau van dienstverlening realiseren. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de samenhang tussen de wensen en behoeften van eigenaren en bewoners en de opgave om monumenten toekomstbestendig te kunnen gebruiken of exploiteren. Hierbij is het verduurzamen van monumenten in relatie tot toekomstig beleid en wet- en regelgeving van groot belang.

Aryan is tot voor kort werkzaam geweest bij Stichting Landgoed Slot Schaesberg in Landgraaf en was daar o.a. verantwoordelijk voor de historisch ambachtelijke bouwactiviteiten. Daarvoor was hij actief bij de Bataviawerf in Lelystad in het werkveld historische scheepsbouwtechniek- en onderzoek. Door zijn nauwe betrokkenheid met, en persoonlijke interesse voor monumenten en historische bouwtechnieken, neemt hij veel kennis en ervaring mee.

Ambities

Monumenten zijn van grote waarde voor Provincie Limburg en dragen bij aan het unieke karakter van de regio. Ze bepalen voor een groot deel het karakter van onze dorpen en steden. We verwachten dat Aryan samen met het team een belangrijke bijdrage zal leveren aan het realiseren van de ambities van Stichting Monumentenwacht. Namelijk het ondersteunen van eigenaars en bewoners om monumenten toekomstbestendig te houden. Door preventief en doelmatig onderhoud wordt verval van onze kroonjuwelen voorkomen. Zo houden we het verleden zichtbaar en geven het door aan volgende generaties.

 

Aryan neemt het stokje over van Peter Thissen. Peter heeft veel betekend voor Stichting Monumentenwacht Limburg in de periode dat hij als interim-directeur-bestuurder de bedrijfsvoering heeft waargenomen. Daar zijn we hem zeer erkentelijk voor.

We wensen Aryan ontzettend veel werkplezier in deze betekenisvolle rol.

 

De Raad van Toezicht,
Claudia Reiner (vz)

Leo Urlings

Frits-Joost Beekhoven van den Boezem