Een dag uit het leven van een wachter

zondag 30 juni 2024

Goedemorgen! De wekker gaat, het is half 7 in de ochtend en tijd om op te staan! Vandaag staat een inspectie op het programma. 

Gisteravond heb ik de planning bekeken en het werkrapport uitgedraaid.
Mocht het een duo-object zijn, dan haal ik mijn collega rond half 8 op om naar onze bestemming te rijden. 

Eenmaal aangekomen, nemen we het oude rapport door met de eigenaar van beheerder van het object en bespreken we welke werkzaamheden de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, en of er zich nieuwe knelpunten voordoen. Vervolgens lopen we een ronde om het object om een ​​snelle eerste indruk te krijgen van de huidige situatie. Tezamen met mijn collega die we de eerste keer hebben opgelost die we zijn tegengekomen onder een kopje thee een boterham. 

Vervolgens begint de inspectie waarbij we als eerste de funderingen en het metsel- en voegwerk controleren om daarna alle bouwkundigen onderdelen zoals beglazing, verfwerk etc. te controleren.  
De gebreken worden gefotografeerd en geregistreerd. Betreft de kleine gebreken aan het object dan lossen wij deze direct voor u op. Denk aan tussentijdse werkzaamheden zoals o.a.; verstopte afvoeren ontstoppen, door vogels of bladval serieus bevuilde goten schoon maken, uitgewaaide of gebroken dakpannen (of uitgevallen leien) te herstellen of vervangen. Dit doen we met behulp van onze persoonlijke uitrusting, harnasgordels, dakladders en touwtechnieken waardoor we samen op alle plekken de gebreken veilig kunnen repareren. Daarnaast repareren we om gevolgschade om ook de lekkende dakgoten te voorkomen. 

Om ongeveer 12 uur nuttigen wij onze welverdiende lunch en gaan we verder met de inspectie.

Als de buitenzijde, de gevels, daken en goten worden gecontroleerd wordt de inspectie vervolgens binnen voortgezet. Hier wordt de nadruk gelegd op het controleren van de vloeren, wanden, kelders, zolders dakconstructies etc. Daarnaast wordt tevens gecontroleerd of er aan de Arbo richtlijnen wordt voldaan van de ladders, trappen, loopvlonders, verlichting etc.

Als de inspectie is voltooid, worden de samenvattingen met de eigenaar van de beheerder besproken om vervolgens thuis de rapportage en administratie verder uit te werken. In deze rapportage staan ​​alle gebreken en advies dat nodig is voor onderhoud. Normaliter wordt de rapportage binnen twee weken naar de klant verzonden. Mochten hier later nog vragen uit komen, staan ​​wij onze klanten telefonisch of per mail ter hulp voor advies. 

In grote lijnen zijn dit de uitgevoerde werkzaamheden van onze inspectie.

Zo, nu weer opmaken voor de volgende werkdag, wat zal ons hier weer te wachten staan… 😉 

Dit verhaal is geschreven door een doorgewinterde Monumentenwachter