Instandhoudingssubsidie voor rijksmonumentale woonhuizen

woensdag 22 mei 2024

oor particulieren eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie is vanaf dit jaar een nieuwe regeling van kracht. De instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. U kunt van 1 maart t/m 30 april de woonhuissubsidie aanvragen over kosten gemaakt in 2019. Na 30 april vervalt de mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen. Kosten die u in 2020 maakt, kunt u volgend jaar weer in de subsidieaanvraag meenemen.

U kunt 38% terugkrijgen op gemaakte onderhoudskosten voor uw monument. Welke kosten voor subsidie in aanmerking komen, vindt u in de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. De aanvraag voor deze woonhuissubsidie loopt via een digitale portaal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Graag helpt Monumentenwacht Limburg u op weg met deze aanvraag. Als de gemaakte kosten meer dan € 70.000 bedragen, dient u een inspectierapport te overleggen. Uiteraard kunnen wij dit voor u verzorgen. In sommige gevallen kunt u aanspraak maken op zowel de SIM als ook op de woonhuisregeling, maar deze mogen niet samen lopen. Wij adviseren u graag welke regeling het voordeligst voor u uitpakt.

Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan contact met ons op.