Regel tijdig uw Sim-aanvraag!

woensdag 22 mei 2024

Eigenaren van rijksmonumenten die geen woonfunctie vervullen, komen in aanmerking voor instandhoudingssubsidie. Dit houdt in dat het Rijk, op basis van een goedgekeurd instandhoudingsplan, gedurende een periode van zes jaar tot 50% van de instandhoudingskosten vergoedt. Het gaat hierbij om sober en doelmatig onderhoud, dat noodzakelijk is om de bestaande situatie naar behoren in stand te houden.

Aanvragen voor de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) kunnen elk jaar tussen 1 februari en 31 maart worden ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hiervoor zijn formulieren en een digitale module beschikbaar. Vóór 1 september van hetzelfde jaar hoort u of uw aanvraag is gehonoreerd. De subsidieperiode gaat het volgende jaar in. Nationaal Restauratiefonds keert de jaarlijkse voorschotten uit. Aan het eind van de subsidieperiode wordt, op basis van de verrichte werkzaamheden en de overgelegde facturen, het definitieve subsidiebedrag vastgesteld.

Een aanvraag moet aan vele voorwaarden voldoen. Zo moeten er diverse ondersteunende documenten worden meegestuurd, waaronder het eerder genoemde instandhoudingsplan. Monumentenwacht heeft ruime ervaring met het verzorgen van subsidieaanvragen. Verschillende medewerkers hebben zich in de procedure en de voorwaarden verdiept. Zij kunnen u precies vertellen wat u moet doen of, nog gemakkelijker, u het werk uit handen nemen.

Begin 2017 vroegen wij onder meer subsidie aan voor het Arresthuis in Roermond, de rijksmonumentale voormalige gevangenis uit 1863, die sinds 2010 dienst doet als hotel. Na toewijzing van de subsidie mochten wij van directeur Rob Polman het volgende bericht ontvangen. “Ik wilde u nog even persoonlijk bedanken voor de zeer prettige en professionele samenwerking. U heeft met uw organisatie dit traject adequaat en daadkrachtig begeleid.”

Wilt u dat wij ook uw subsidieaanvraag verzorgen? Of wilt u eerst meer weten over de mogelijkheden, de werkwijze en de kosten van onze ondersteuning? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.