Projecten

Op verzoek van de Provincie Limburg, gemeenten en andere (overheids)instellingen voert Monumentenwacht Limburg met enige regelmaat projecten uit. De hiervoor gevraagde activiteiten behoren niet tot onze reguliere en aanvullende dienstverlening, maar doen wel een beroep op onze exclusieve kennis, kunde en ervaring. Vaak gaat het om het inventariseren, inspecteren en beoordelen van cultuurhistorisch erfgoed, in het bijzonder wat betreft (onderhouds)technische aspecten. Ook wordt ons regelmatig gevraagd te adviseren over de instandhouding van zeer uiteenlopende historische en/of culturele objecten.

In opdracht van de Provincie Limburg voeren wij sinds 2006 monitoringprojecten uit. Daarnaast hebben wij deelgenomen aan enkele Europese projecten. Verder hebben wij in opdracht van gemeenten diverse kleinschalige inventarisaties uitgevoerd.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om Monumentenwacht Limburg in te schakelen voor speciale projecten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.