Nieuw aanbod Glas-in-looddepot

Het aanbod van Glas-in-lood Depot Limburg (GDL) is onlangs uitgebreid met zeven grote glas-in-loodvensters en een aantal kleinere exemplaren. De grote vensters zijn afkomstig uit het voormalige klooster Sint Joseph te Heel, dat wordt (is) gesloopt. De vensters, met uiteenlopende voorstellingen in uiteenlopende stijlen, zijn ontworpen door glazenier en schilder Jan Mammen (1899-1978).

Daarnaast werden twee losse panelen en drie kleinere boogvensters verkregen van woningcorporatie Woonwenz uit Venlo. Deze objecten bevonden zich al enige tijd in opslag. Dat geldt eveneens voor de restanten van een venster uit de Sint Monulphus en Gondulphuskerk in Berg en Terblijt.

Organisaties en particulieren die waardevol glas-in-lood op een goede manier kunnen herbestemmen, kunnen zich melden via de website www.glasinlooddepotlimburg.nl. Deze geeft niet alleen het aanbod van beschikbare vensters weer, maar ook een beschrijving van de werkwijzen voor afnemers en aanbieders.

Glas-in-lood Depot Limburg is een gezamenlijk initiatief van de Provincie Limburg en Monumentenwacht Limburg. In maart 2013 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg hun goedkeuring gegeven aan de oprichting van deze instelling en hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Aanbieders en afnemers bepalen onderling hoe de transactie van glas-in-lood objecten organisatorisch en financieel wordt afgewikkeld.